Equip directiu

JUNTA DIRECTIVA

Sr. Alejandro Andreu Torrado
President i Capità de Camp
Sr. Arturo Mas-Sardá Romagosa
Vicepresident
Sra. Ángeles Roca Hernández
Secretaria
Sr. Alfonso Vilá Recolons
Tresorer
Sr. José Creuheras Margenat
Vocal
Sr. Buenaventura Grau Aleu
Vocal
Sr. Lorenzo Chiarugi Papí
Vocal
Sr. Alfonso Le Monnier Mata
Vocal
Sr. Ramón Barguñó Vidal
Vocal
Sra. María Rosal Garcigoy
Vocal
Sr. Eduardo Alié Zanini
Vocal
Sra. Andrea Arquero Fernández
Vocal
Sra. Cristina Bertrán Márquez
Vocal
Sra. Lucía Fisas Pujol-Soliano
Vocal
Sr. Joan Porta Casals
Director
Manuel Astorga Sánchez
Director Esportiu

COMITÉ DE COMPETICIÓ

Sr. Eduardo Alié Zanini
President
Sr. Julio Ruiz de Alda de la Rosa
Delegat Masculí
Sra. Cristina Bertrán Márquez
Delegada Femenina
Sr. Antonio Sagnier de Taramona
Delegat Sènior
Sr. Marta Leach Cucurella
Delegat Infantil
Sra. Andrea Arquero Fernández
Vocal
Sr. José Luis Rabanal Suarez
Regles
Sra. Angeles Roca Hernández
Vocal
Sr. Alejandro Andreu Torrado
Vocal
Sr. Manuel Astorga Sánchez
Vocal
Sr. Joan Porta Casals
Vocal

COMISSIÓ DE JOVES

Joaquín Bertran Carulla
Joaquín Feliu Le Monnier
Carlos Andreu Cantarell
Lucas Rodés Desvalls

COMISSIÓ INFANTIL

Lorenzo Chiarugui Papí
Ramon Barguñó Vidal
Lucia Fisas Pujol-Soliano
Scroll to top