Equip directiu

JUNTA DIRECTIVA

Sr. Alejandro Andreu Torrado
President i Capità de Camp
Sr. Arturo Mas-Sardá Romagosa
Vicepresident
Sra. Ángeles Roca Hernández
Secretaria
Sr. Alfonso Vilá Recolons
Tresorer
Sr. Jorge Campins Figueras
Vocal
Sr. José Creuheras Margenat
Vocal
Sr. Buenaventura Grau Aleu
Vocal
Sr. Guillermo Vallet Gómez
Vocal
Sr. Lorenzo Chiarugi Papí
Vocal
Sr. Alfonso Le Monnier Mata
Vocal
Sr. Ramón Barguñó Vidal
Vocal
Sra. María Rosal Garcigoy
Vocal
Sr. Eduardo Alié Zanini
Vocal

COMITÉ DE COMPETICIÓ

Sr. Eduardo Alié Zanini
President i Delegat de Cavallers.
Sr. Julio Ruiz de Alda de la Rosa
Delegat Masculí
Sra. Cristina Bertrán Márquez
Delegada Femenina
Sr. Antonio Sagnier de Taramona
Delegat Sènior
Sr. Borja Malet Faura
Delegat Juvenil
Sr. Jorge Knuth Marten
Delegat Infantil
Sr. José Luis Rabanal Suarez
Regles
Sra. Angeles Roca Hernández
Vocal
Sr. Alejandro Andreu Torrado
Vocal
Sr. Manuel Astorga Sánchez
Vocal
Sr. Joan Porta Casals
Vocal

COMISSIÓ DE JOVES

Borja Malet Faura
Alejandro Andreu Vilá
Joaquín Feliu Le Monnier
Guillermo Vallet Millet
Aurea Palop Vallet-Barceló

COMISSIÓ INFANTIL

Lorenzo Chiarugui Papí
Ramon Barguñó Vidal
Lucia Fisas Pujol-Soliano
Scroll to top